a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Zbirka

Digitalni Vrtić – pilot projekt korištenja aplikacije gabrielsseeds.eu

Digitalni Vrtić – pilot projekt korištenja aplikacije gabrielsseeds.eu

 • Dječji vrtić Špansko – Zagreb
 • Dražen Klečina
Dan jabuka (prezentacija)

Dan jabuka (prezentacija)

 • 20.10. – Svjetski dan jabuka
 • Sandra Pavić
Učo i Sin (pjesma)

Učo i Sin (pjesma)

 • Miro Matijaš
Pjesma KRUHU

Pjesma KRUHU

 • Jasminka Stošić
Čakovec – Grad Pozoja

Čakovec – Grad Pozoja

 • Projekt "Naj-akcija"
 • Ivana Ružić
Oda radosti (listić)

Oda radosti (listić)

 • "Ode an die Freude" – himna Vijeća Europe, te Europske unije
 • Monika Rajković
Jesen (lišće, dizajn)

Jesen (lišće, dizajn)

 • Branka Pauković
Ranjeno dijete i ja (prezentacija)

Ranjeno dijete i ja (prezentacija)

 • Uspješno upravljanje sobom (Vesna Gračner i Mirko Mataušić: Ranjeno dijete i ja)
 • Ljiljana Katić
Poruka učiteljima (pjesma)

Poruka učiteljima (pjesma)

 • (prilog Cjelovitoj kurikularnoj reformi)
 • Jasminka Stošić
Učite ih da budu sretni (prezentacija)

Učite ih da budu sretni (prezentacija)

 • Robert A. Sullo
 • Antonija Boltužić Kmetović
Množenje brojeva - uvodni sat (prezentacija)

Množenje brojeva - uvodni sat (prezentacija)

 • 2. razred
 • Tatjana Orešković
Dinosauri (tuš + flomaster)

Dinosauri (tuš + flomaster)

 • Učenički rad, 1. razred
 • Danica Gazić
Volim boje (pjesma)

Volim boje (pjesma)

 • Učenički rad, 2. razred
 • Renata Rupa
Kako pokazati pažnju osobi koja mi je osobito draga

Kako pokazati pažnju osobi koja mi je osobito draga

 • Učenički rad, 4. razred
 • Žaklina Marević
Moja torba (olovka)

Moja torba (olovka)

 • Renata Rupa
Stiglo je proljeće

Stiglo je proljeće

 • Učenički rad, 2. razred
 • Renata Rupa
Pilići (kolaž)

Pilići (kolaž)

 • Danica Gazić
Pjesma o srcu (petostih – činkvina)

Pjesma o srcu (petostih – činkvina)

 • Učenički rad, 4. razred
 • Sandra Pavić
Reforma školstva? NAPOKON!

Reforma školstva? NAPOKON!

 • Osvrt na novu reformu
 • Kristina Fiedler
Valentinovo

Valentinovo

 • učenički rad
 • Mirjana Rajter
Valentinovo (haiku)

Valentinovo (haiku)

 • učenički rad, 7. razred
 • Mirjana Rajter
Fašnik (pjesma)

Fašnik (pjesma)

 • učenički rad, 5. razred
 • Mirjana Rajter
Valentinovo (pjesma)

Valentinovo (pjesma)

 • učenički rad, 3. razred
 • Anica Šabić